Zoektocht

De BDS hoopt en vertrouwt ter verwezenlijking van haar doelstellingen een beroep te mogen doen op musea, kunsthandels, veilinghuizen, kunsthistorici, verzamelaars en andere belangstellenden teneinde nieuwe gegevens op het spoor te komen. Met name zijn wij op zoek naar nieuwe gegevens omtrent onderstaande onderwerpen:

Brieven en correspondentiekaarten

Marius Bauer heeft in zijn leven zeer veel gereisd. Zowel Marius als zijn echtgenote, Jo Bauer-Stumpff, schreven regelmatig brieven en kaarten naar familie, vrienden en relaties, vaak voorzien van kleine tekeningen. De BDS is geïnteresseerd in alle vormen van correspondentie.

briefillustr2x

Etsen

Marius Bauer is vooral bekend geworden door zijn etswerk. De BDS kent inmiddels zeer veel etsen en staten van sommige van deze etsen, maar sluit niet uit dat nog meer etsen worden ontdekt en is hierin zeer geinteresseerd. Zo zijn er in 2006 twee onbekende etsen ontdekt die hieronder zijn afgebeeld. Wij sluiten niet uit dat er ook etsplaten gevonden worden.

ex-librissen

ets-kunstenaars

Oorlogstekeningen

Uit gegevens in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag is bekend dat Marius Bauer in de Eerste Wereldoorlog rond 150 tekeningen met oorlogsimpressies heeft gemaakt. Deze werden verworven door de Bauerverzamelaar J.M.P. Glerum te Amsterdam.
Midden 1920 schonk Glerum de oorlogstekeningen aan de instelling BLINDED SOLDIERS’ AND SAILORS’ HOSTEL. Deze organisatie liet de geschonken tekeningen veilen op 14 maart 1923 te Londen.
Aan de heer Glerum was de toezegging gedaan dat de tekeningen niet buiten Engeland mochten belanden. Sindsdien ontbreekt voor de BDS elk spoor van deze oorlogstekeningen. Natuurlijk deed de BDS navraag bij de begiftigde organisatie, het Victoria & Albert Museum, de National Art Library, Imperial War Museum en de Collectie Frits Lugt te Parijs; helaas tevergeefs.
Evenmin had een paginagrote advertentie met de kop WANTED in het bekende blad Print Quaterly van september 2010 succes.

Olies, aquarellen, sepia’s

De BDS heeft na jaren van onderzoek in binnen- en buitenland een uitgebreid bestand opgebouwd van ca. 390 olieverfschilderijen en ca. 975 aquarellen. De Stichting is permanent doende de informatie over de kunstwerken van Marius Bauer uit te breiden, te catalogiseren en voor een breed publiek toegankelijk te maken.

bedelaar

nijl

oostersedanseres

mohammedII

Speelkaarten

Een geheel aparte plaats in het oeuvre van Marius Bauer wordt ingenomen door de speelkaarten die hij, veelal op jeugdige leeftijd, heeft geïllustreerd. De Stichting heeft inmiddels 296 kaarten opgespoord, maar veronderstelt dat er nog meer te vinden moeten zijn. Nieuwe informatie hierover is zeer welkom.
In de uitzending van Tussen Kunst en Kitsch van 6 december 2006 (en herhaald op 10 augustus 2008) opgenomen in Middelburg, werden negen – ons onbekende – speelkaarten in een lijst getoond. Tot op heden is vergeefs getracht de eigenaar van deze negen speelkaarten op te sporen.

speelkaarten

Menukaarten

De Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.) heeft in de periode 1934-1937 afbeeldingen van tien werken van Marius Bauer gebruikt ter decoratie van de menukaarten die werden gebruikt op haar schepen naar de Oost. Tot op heden zijn bij de BDS menukaarten van vijf schepen bekend waarop kunstwerken van Marius Bauer werden afgebeeld. Deze menukaarten werden gebruikt op 42 verschillende data. Vanzelfsprekend is het BDS-bestuur bijzonder dankbaar voor spontaan verstrekte informatie in welke vorm dan ook.
menu1