Publicaties

De Bauer Documentatie Stichting (BDS) heeft in eigen beheer uitgegeven:

Marius Bauer (1867-1932) oriëntalist

Tentoonstellingscatalogus, Zutphen 2001 met 87 afbeeldingen in kleur en begeleidende tekst met bijdragen van:
Jan de Hond, Het oriëntalisme;
Paul Ankum, Zijn leven;
Aad Vervoorn, De graficus.
ISBN 90-805860-2-1
Uitverkocht

boekMB-oranje

Mapje met acht afbeeldingen van werk van Marius Bauer als correspondentiekaarten met enveloppen

Uitverkocht

De Bauers in Aerdenhout

Door Marie-Anne Coebergh – Van der Marck
ISBN 90-805860-1-3
Uitverkocht

boekje-Aerdenhout

Marius Bauer 1867 – 1932 Oogstrelend Oosters

In januari 2007 is bij Waanders Uitgevers een nieuwe monografie verschenen van de hand van Bauer-kenner André Kraayenga. De titel van dit werk is Marius Bauer 1867 – 1932 Oogstrelend Oosters. Hierin wordt veel nieuw en onbekend werk gepubliceerd dat tijdens een groot onderzoek naar het oeuvre van Bauer door de BDS werd achterhaald.
ISBN 978 90 400 82764
Uitverkocht

Omslag boek MB

Over dit boekwerk zijn recensies verschenen in:

Kunst – Antiek journaal van 30 april 2007;
De Boekenwereld 23e jrg. nr. 4 (juni 2007) p. 235/236 door Henk Slechte

Marius Bauer als kritisch kunstenaar; zijn satirische prenten in De Kroniek (1895-1897).

mb-als-kritisch-kunstenaar-klein

In januari 2010 is dit boek bij Waanders Uitgevers verschenen van de hand van Henk Slechte. Deze publicist is zeer vertrouwd met economische- en cultuurhistorische onderwerpen en heeft reeds eerder artikelen gepubliceerd over de makers van spotprenten en de beeldtaal die zij gebruiken.
Het boek is een gezamenlijke uitgave door de Bauer Documentatie Stichting en Waanders Uitgevers en behandelt alle 51 spotprenten die Marius Bauer, onder het pseudoniem Rusticus, voor het weekblad De Kroniek heeft getekend. In totaal bevat het boek ca. 250 illustraties. Prijs: € 24,95: ISBN 978 90 400 8654 0

Verlegenheid

Over dit boekwerk zijn recensies verschenen in:

Dagblad Trouw van 11 maart 2010
geschreven door Cees Straus
De Boekenwereld juli 2010, 26e jaargang no. 4,
p. 302/308 met vijf illustraties

 

Voorts geeft de BDS – uitsluitend voor de Vrienden – een Deelonderwerpen-map uit, waarin specifieke onderwerpen uit het oeuvre van Marius Bauer worden behandeld, zoals ex librissen, menukaarten, speelkaarten alsmede door Marius Bauer geïllustreerde boeken.