DE EERDER UITGESTELDE TENTOONSTELLING IVM COVID VIRUS VINDT NU PLAATS VAN ZATERDAG 24 JULI TOT EN MET ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021. HOE OPENING EN BEZOEK PLAATS KUNNEN VINDEN IS AFHANKELIJK VAN VERDERE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID. BERICHT HIEROVER VOLGT ZO SNEL MOGELIJK. PERSBERICHT: HET KUNSTENAARS-ECHTPAAR MARIUS en JO BAUER Voorjaarstentoonstelling van PULCHRI STUDIO, Lange Voorhout, TOEGANG IS GRATIS; De Hagenaar Marius Bauer [1867-1932] was in zijn jonge jaren een actief lid van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio; daarna werd hij vooral bekend door zijn etsen, aquarellen en schilderijen met oosterse onderwerpen, geïnspireerd onder meer door zijn vele reizen met echtgenote Jo naar India, Nederlands-Indië en Noord-Afrika. Onderbelicht bleef tot nu toe het werk van Marius Bauer als illustrator van boeken, In die leemte wordt voorzien in deze expositie. Jo Bauer-Stumpff [1873-1964] behoorde tot de groep deftige schilderessen, die bekend is geworden als DE AMTERDAMSE JOFFERS. in de 20e eeuw werden er regelmatig en met succes exposities van hun werk gehouden, laatstelijk in Raadhuis De Paauw te Wassenaar [ 2004]. Adriaan Venema typeert de Joffers aldus in zijn belangrijke boek over De Joffers: ‘’op hun ateliers werkten ze vlijtig verder, voornaam en ambachtelijk. Ze zijn de voornaamste vertegenwoordigers geweest, tot het einde van hun dagen, van een nabloei van het impressionisme en wars van elke twintigste-eeuwse stroming.” Tevens noemt Venema “de aandacht die ze hadden voor een tot dan tamelijk verwaarloosd onderdeel van de schilderkunst: het stilleven”. Tenslotte nog één citaat “Veel te danken hebben de Joffers zeker aan Thérèse Schwartze [1851-1911], reden om de expositie over de Joffers met haar te starten. Wie waren De Joffers? In alfabetische volgorde: Lizzy Ansingh, Jo Bauer-Stumpff, Ans van den Berg, Nelly Bodenheim, Marie van Regteren Altena, Coba Ritsema, Sorella, Jacoba Surie en Betsy Westendorp- Osieck. De expositie omvat een veertigtal werken, voornamelijk schilderijen, alsmede door Nelly Bodenheim gemaakte kinderboeken, en diverse andere boeken. De organisatoren zijn verheugd dat in 2020 de bezoekers kennis kunnen maken met prachtige staaltjes van figuratieve kunst, vervaardigd door kunstenaressen, die geenszins onderdoen voor hun mannelijke collega’s. INFORMATIE via Galerie@Pulchri.nl Parkeren kan in garage Museumkwartier =====