Landing

logo-BDSATTENTIE DE TENTOONSTELLING “HET ECHTPAAR BAUER”  IN DE PULCHRI STUDIO (MAART/APRIL 2020) IS TOT NADER BERICHT UITGESTELD IVM CORONA VIRUS!

Marius Bauer (1867-1932) is de Nederlandse oriëntalist bij uitstek. Na zijn opleiding aan de Haagse Academie reisde hij vanaf 1888 veel en ver, onder meer naar India, Indonesië, Egypte, Turkije, Rusland en Palestina. De kleurrijke bevolking en de schilderachtige landschappen van deze in zijn tijd nog nauwelijks bekende oorden inspireerden hem tot het maken van talloze schilderijen, aquarellen en etsen. De vele ter plaatse gemaakte schetsen dienden daarbij vaak als geheugensteuntje.
Nu de belangstelling voor het oriëntalisme groeit staat ook het werk van Bauer weer volop in de belangstelling. Deze website wil u dan ook graag informeren over Marius Bauer en zijn uitgebreide oeuvre alsmede over de Bauer Documentatie Stichting (BDS) die zich sinds 1996 bezig houdt met het in kaart brengen ervan. naar de site

mbauer-start0613

naar engelse versie