Etsen

Introductie tot het grafisch werk van Marius Bauer.

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Marius Bauer op 25 januari 1927 verzorgde de Kunsthandel E.J. van Wisselingh de uitgave van het tweetalige standaardwerk Zijn Etswerk/ His Etched Work. Daarin werden zijn toen bekende en in de handel gebrachte etsen opgenomen.
Per ets worden, eveneens in beide talen, achtereenvolgens genoemd:
– jaar van uitgave
– nummer van de ets bij van Wisselingh (vW nr.)
– titel
– oplage (meestal 100 stuks)
– maten

Na Bauers overlijden in 1932 werd dit standaardwerk opnieuw uitgegeven, maar nu uitgebreid met een Supplement waarin acht postuum verschenen etsen werden opgenomen. Al deze etsen heeft de BDS de van Wisselingh etsen genoemd en deze kunnen worden teruggevonden in het bovengenoemde standaardwerk.

De Niet-van Wisselingh etsen

Door middel van intensief en langdurig onderzoek heeft de Bauer Documentatie Stichting inmiddels ruim honderd nog onbekende etsen getraceerd. Deze kregen een titel en – waar mogelijk – een datering en oplage, de maten werden vastgesteld en de BDS gaf elke nieuwe ets een Z-nummer (Z nr.), te beginnen bij Z 400.
Om enige structuur in de onderwerpen van deze Niet-van Wisselingh etsen aan te brengen zijn zij onderverdeeld in Genres. Deze worden genoemd in de linker kolom en kunnen worden aangeklikt. Ook de zogenaamde staten van deze Niet-van Wisselingh etsen, afdrukken die door veranderingen in de etsplaat van elkaar verschillen, zijn opgenomen in dit overzicht en zijn dus eveneens algemeen toegankelijk.