Bedelaars / De aalmoes

Genre: Mannen
Nummer: Z 441
Jaar: niet bekend
Afmetingen: onbekend
Signatuur: geen
Kenmerk: droge naald
Vindplaats:
Etskunst techniek en geschiedenis
door Jan Poortenaar vierde druk 1946-Naarden, afb. 157
Bijzonderheid:
Afgebeeld in Die grafische Künste, Wien 1913, als: Das Almosen