Literatuur

Algemene literatuur met betrekking tot het oeuvre van Marius Bauer:

Kraayenga, A.,’Marius Bauer, Oogstrelend Oosters, Zwolle 2007. Een standaard werk over het leven en werk van Bauer met veel afbeeldingen en verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling in Singer Laren 2007.

Bloemkolk W., inleiding in: ‘M.A.J. Bauer. Zijn Etswerk’/ His etched work,(zie o.a.van Wisselingh 1927). Een overzicht van rond 300 etsen van de hand van Bauer, dat samen met de niet daarin gepubliceerde etsen op deze site het totale ets oeuvre van Bauer omvat.

DSCN9547

Overige literatuurlijst overgenomen uit’ Marius Bauer, Oogstrelend Oosters’:

Ankum P., ’Marius Bauer, zijn leven’, tent.cat. Zutphen 2001
Bauer-Stumpff Jo, Brieven van Marius Bauer, 1888-1931, Amsterdam/Mechelen 1933
Berckenhoff H.L., ’Marius A.J. Bauer’, Op de Hoogte (1915) juni, pp. 262-268
Bloemkolk W., ’The etched work of M.A.J. Bauer’, The Print’collectors Quarterly 4 (1925), pp. 393-418
Boer H. de, ’Vormen van het bovennatuurlijke en wonderbare in de kunst’, De Cicerone 1 (1918) nr. 4, pp. 126-133; nr. 5, pp. 167-177
Braat L.P.J., ’Ten geleide’, tent.cat. Rotterdam 1957
Bremmer H.P., ’M. Bauer’, Modeme Kunstwerken 5 (1907) afl. 3
Coebergh-van der Marck M.A.,’De Bauers in Aerdenhout’, Wassenaar 2000
Dooyes Dick en Brattinga Pieter,’A history of the Dutch Poster’ 1890-1960, Amsterdam 1968
Eikeren Johan H. van, ‘Marius Bauer, zoals men hem niet kent’, Bussum 1946
Fontijn Jan, ’Aanwinst handschrift Aladdin en de wonderlamp’, Van Gogh Bulletin (1991) nr. 4, pp 8 e.v.
Gelder H.E. van,’Honderd jaar Haagse schilderkunst’, Pulchri Studio, Amsterdam 1947
Giltay Jeroen, ’De Nederlandsche Etsclub (1885-1896), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 27 (1976),pp. 91-125
’s-Gravesande G.H., Marius Bauer, ‘brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel, gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten’, Amsterdam/Antwerpen 1964
Hammacher A.M., ’M.A.J. Bauer, 1864 -1932′, De Gids 3 (1932), pp. 275-277
Harskamp Jaap T., ’Marius Bauer en de ruzie tussen socialisten en estheten in 1896’ in: Bzzlletin 107 (1983), pp. 87-92
Hennus M.F., ’Marius Bauer in Nederlandsch Indië’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 3 (1926) 4, pp. 100-112
Hennus M.F., ’Herinneringsdagen. Marius Bauer 60 jaar’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 4 (1927) 4, pp. 28-29
Hennus M.F., ’M.A.J. Bauer 1867-1932’ in: Maandblad voor Beeldende Kunsten 9 (1932) 9, pp. 258-262
Hennus M.F., ‘Marius Bauer’, Amsterdam 1947
Heijbroek J.F. en Wouthuysen E.L.,’Portret van een kunsthandel. De firma Van Wisselingh en zijn compagnons 1838-heden’, Zwolle 1999
Heijbroek Freek, ’Kunst per brief, een overzicht van de collectie kunstenaarsautografen in het Rijksprenten- kabinet’, Bulletin van het Rijksmuseum 49 (2001) nr. 2-3, pp. 231-243
Hinrichs J. (samenstelling), ‘Passage Istanbul’, Amsterdam 2001
Hond Jan de, ’Marius Bauer en het oriëntalisme in Nederland’, tent.cat. Zutphen 2001
Hond Jan de, ‘Nederlandse oriëntalisten’, Kunstschrift 48 (2004) nr. 5, Nederland en de Oriënt, pp. 9-19
Hoog M.C. van der, ‘Marius Bauer, ene lezing’, Utrecht 1998
Hopkinson Martin, ’Marius Bauer’ in: Print Quarterly XXI (2004) nr. 3, pp. 309-310
Jansen Mariëtta, ’Marius Bauer 1867-1932’ in: tent.cat. Zeist 1994
Jansen Mariëtta en Kraayenga André, Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Oriënt, Heino/Wijhe 1991
Knuttel G., ‘Prentverzameling. Bauers etsen, (legaat M. Mouton)’ in: Mededeelingen van den dienst voor kunsten en wetenschappen der gemeente ’ s-Gravenhage, deel III (1934) afl. 8/10, pp. 133-140
Kraayenga André, ’Marius Bauer in India: tussen droom en werkelijkheidszin’ in: Teylers Magazijn 9 (1991) 4, pp. 1-5
Kraayenga André, ’Marius Bauer in Istanbul, 1888’ in: Kunstschrift 48 (2004) nr. 5, Nederland en de Oriënt, pp. 32-33
Leeuw Ronald de, ‘Nederlandse oriëntalisten’ in: Jong Holland 1 (1985) nr. 3, pp. 10-36
Leeuwen Richard van, De Wereld van Sjahrazaad, Amsterdam 1999
Lumsden E.S., ‘Preface’ in: tent.cat. Londen 1928
Lumsden E.S., The art of etching, New York 1924 (herdruk 1962)
Marius G.H., De Hollandsche schilderkunst in de negentiende eeuw, ’s-Gravenhage 1903
Martin Wood T., ‘The water-colours of Marius A.J. Bauer’ in: The Studio (1911) nr. 225, pp. 185-197
Martin Wood T., ‘The biblical drawings of M. Bauer’ in: The Studio (1916) nr. 277, pp. 151-154
Mont P. de, ’Mari J. Bauer’, De Nieuwe Reeks, 1894 (herdrukt als Koppen en Busten, aanteekeningen over de kunstbeweging van dezen tijd, Brussel 1903)
Niehaus Kasper, ‘Voorwoord’ in: tent.cat. Amsterdam 1933
Niehaus Kasper, ‘Préface’ in: tent.cat. Parijs 1933
Nonymus A., Marius Bauer, een essay over het werk van den kunstenaar met vijf reproducties,  1941
Sadler M.T.H., ’Some recent drawings by Mari Bauer’ in: The Print’collectors Quarterly 4 (19×4) nr. 4, pp. 363-381
Salaman M.C., Modern Masters of Etching nr 8: Marius Bauer, London 1926
Schaeps Jef e.a., Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur, Leiden 2005
Schilp C.A., ’Mari Alexander Jacques Bauer ”een glorieus verbeelder” ’ in: kunst & antiekRevue 6 (1980) nr. 10, pp17-22 en nr. 11, pp. 9-14
Singer Hans W., Die moderne Graphik, Leipzig 1919
Slechte Henk, ’Een zachtmoedig satiricus. De spotprenten van Marius Bauer in De Kroniek’ in: De Boekenwereld 19 (2003), p. 157, pp. 212-222 en p. 290
Stheeman A., ’Marius Bauer bij Van Wisselingh, olieverf- en waterverfschilderijen van na 1920’ in: Maandblad voor Beeldende Kunsten 17 (1940) nr. 9, pp. 227-233
Struck Hermann, ’Marius Bauer’ in: Die Graphischen Künste XXXVI (1913), pp. I-II
Switzar Simon, Met Bauer in het Oosten, ’s-Gravenhage/Bandung 1954
Thijs Wal ter, De Kroniek van P.L. Tak, Amsterdam/Antwerpen 1956
Tomson Arthur, ’Dutch etcher: M. Bauer’ in: The Studio (1900) nr. 83, pp. 38-42
Veilingcatalogus Egypte – Voomlndië, werk van M. Bauer, Amsterdam (Fred. Muller & Co) 17 april 1929
Veilingcatalogus Nalatenschap van mevrouw J. Bauer- Stumpff, Amsterdam (S.J. Mak van Waay)
13-14 april 1965
Vervoorn A.J., ’De Nederlandsche etsclub na 90 jaar’ in: Antiek 11 (1976) nr. 3, pp. 241-255
Vervoorn A.J., ’Marius Bauer (1867-1932) als lithograaf in: Antiek 13 (1979) nr. 6, pp. 416-436
Vervoorn A.J., ’De graficus Bauer’ in: tent.cat. Zutphen 2001
Veth J., ’Seymour Haden, Whistler, Witsen en Bauer op de vierde jaarlijksche tentoonstelling van de Nederlandsche etsclub’ in: De Nieuwe Gids 6 (1891) 1, pp. 114-121
Veth J., ‘Hollandsche teekenaars III. Bauer’ in:
De Nieuwe Gids 7 (1892) 1, pp. 464-468 Veth Jan, Hollandsche teekenaars van dezen tijd, Amsterdam 1905
Voüte J., ‘Vier etsen van Marius Bauer’ in: Orion 1 (1984) nr. 6, pp. 8-9
Vries jr. R.W.P. de, ’Mari Alexander Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932’ in: De Tampon 23 (1932), pp. 167-178
Vries jr. R.W.P. de, M.A.J. Bauer, Amsterdam 1944
Vries jr. R.W.P. de, Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en begin der twintigste eeuw, Den Haag 1943
Wagner Anna, ’Marius Bauer’ in: tent.cat. ’s-Hertogenbosch 1978
Wisselingh & Co. E.J. van, Half a century of picture dealing, Amsterdam 1923
Wisselingh & Co E.J. van, M.A.J. Bauer. Zijn etswerk (His etched work), Amsterdam 1927 [N.B. met supplement: Amsterdam 1933]
Wolf N.H., ’Marius A.J. Bauer’ in: De Kunst 24 (1932) nr. 1266, pp. 329-331
Wolf N.H., ’Marius Bauer’ in: De Kunst 24 (1932) nr. 1270, pp. 361-362
Wolf N.H., ’De Bauer-tentoonstelling in het Stedelijk Museum’ in: De Kunst 25 (1933) nr. 1298, pp. 329-331; nr. 1299, pp. 186-190; nr. 1300 pp. 194, 197
Zilcken Ph., ’Akëdysséril’ in: De Gids (1894), pp. 317-323
Zilcken Ph., Moderne Hollandsche Etsers, Amsterdam 1896
Zilcken Ph., ’Marius Bauer’ in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift 7 (1897) nr. I, pp. 1-17
Zilcken Ph., ‘Holland’ in: Ch. Holme e.a. Modem etchings, mezzotints and dry-points, London/Paris/New York 1913,pp. 194-199
Catalogi van tentoonstellingen
Amsterdam 1902, Tentoonstelling Teekeningen en Etsen van M. Bauer (Arti et Amicitiae)
Amsterdam 1914, 131 teekeningen door M. Bauer ontleen aan het Oude Testament (E.J. van Wisselingh & Co)
Amsterdam 1933, Eeretentoonstelling M.A.J. Bauer (Stedelijk Museum)
Amsterdam 1933 (1), Tentoonstelling reisschetsen M.A.J. Bauer (E.J. van Wisselingh &. Co)
Amsterdam 1937, Mari Alexander Jacques Bauer. ‘Keuze tentoonsteïling van schilderijen ontstaan in de jaren 1898-1915 (E.J. van Wisselingh & Co)
Amsterdam 1940, Mari Alexander Jacques Bauer. Keuze-tentoonstelling uit zijn werk na 1920 (E.J. van Wisselingh & Co)
Amsterdam 1942, Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen door M.A.J. Bauer (E.J. van Wisselingh &. Co)
Amsterdam 1955, Mari Alexander Jacques Bauer tentoonstelling van enige van zijn schilderijen en aquarellen (E.J. van Wisselingh &. Co)
Amsterdam 1991, De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895 (Rijksmuseum Vincent van Gogh)
Amsterdam 1997, Langs velden en wegen (Rijksmuseum
Amsterdam 2000, Rond 1900, Kunst op papier in Nederland (Rijksmuseum)
’s-Hertogenbosch 1978, Marius Bauer (Kunsthandel Borzo)
Londen 1928, Catalogue of paintings, drawings and etchi by M.A.J. Bauer (The Lefevre Galleries)
Parijs 1933, Exposition Bauer organisée par la Vitte d’Amsterdam (Galerie Jean Charpentier)
Reizende tentoonstelling 1977, Een Hagenaar in het Oosten. Etsen van Marius Bauer (Dienst Verspreide Rijkscollecties)
Rotterdam 1957, De onbekende Bauer (Museum Boymans):
Zeist 1994, Marius Bauer 1867-1932 (Zeister Kunststichting)
Zutphen 2001, Marius Bauer (i867-ig^2) Oriëntalist (Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriëtte Pol)