Bauer Documentatie Stichting

De Bauer Documentatie Stichting (BDS) is opgericht op 24 september 1996, met als doelstelling het geven van bekendheid aan de persoon en het werk van Marius Bauer en het doen van onderzoek naar en het catalogiseren van diens werk. Hiertoe houdt de BDS zich bezig met het verzamelen en ordenen van gegevens, organiseert zij tentoonstellingen en lezingen en verzorgt zij publicaties.
De beelddocumentatie en het Van Wisselingh archief in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag vormen een belangrijke bron van informatie.

De BDS heeft ook een folder waarin zij zich presenteert. Deze folder wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

folder

BDS
Kamer van Koophandel Haaglanden nr. S 41159918

Bankrekening BDS
NL04 ABNA 0424200112 ten name van Bauer Documentatie Stichting, Wassenaar