2017 Bauer jaar !

In 2017 werd Marius Bauer 150 jaar geleden geboren. De BDS wil dat vieren en hoopt in 2017 extra aandacht aan Bauer te besteden. In dat kader vinden  drie tentoonstellingen plaats.

Museum Jan Heestershuis in Schijndel: “Tussen droom en werkelijkheid”

Het bestuur werd enkele maanden geleden benaderd door de Vriendenstichting van dit Museum dat als doelstelling heeft om figuratief werk van tijdgenoten  van Jan Heesters(1893-1982) te exposeren. Dit jaar is gekozen voor Marius Bauer.  Jan Heesters was een groot bewonderaar van Marius Bauer en bezat een paar grote etsen en  bezocht eveneens Noord-Afrika. De Marius Bauer expositie zal een vijftigtal olies en aquarellen omvatten,  alsmede etsen en ander werk.

Op zondagmiddag 29 januari, tussen 15.00 en 17.00 uur vond de opening plaats. De officiële opening werd verricht door Willem de Winter ( eigenaar Van Wisselingh kunsthandel).

Het Jan Heesterhuis  zond ons bovendien een  persbericht:

Marius Bauer (Den Haag 1867-1932) groeide op in een kunstlievend milieu. Hij ontwikkelde al op jonge leeftijd een interesse voor ‘het Oosten’. Vanaf zijn twaalfde, van 1879 tot 1885, volgde hij een opleiding aan de Haagse Academie, samen met onder andere Isaac Israëls. Daarna kreeg hij schilderlessen van Salomon van Witsen. Bauer genoot aanvankelijk bekendheid als etser. Zijn etsen vallen op door hun sterke licht-donker contrast en de nauwkeurige wijze waarop de composities zijn opgebouwd. Daardoor en door de vlotte manier waarmee hij de etsnaald hanteerde deed hij vaak aan Rembrandt denken.

Bauer heeft van jongs af aan veel gereisd. Vooral de tochten die hij naar het oosten ondernam waren een voortdurende bron van inspiratie en bepalend voor zijn onderwerpskeuze. In zijn schilderijen en aquarellen is het oosterse leven met zijn paleizen, kasbah’s, emirs, sluiers en tulbanden volop terug te vinden. Naarmate zijn leeftijd vorderde ging hij grote mensenmenigten en feestelijke optochten steeds meer verruilen voor scènes met hooguit een paar figuren. De olieverf werd steeds dunner opgebracht, zodat de schilderijen soms als aquarellen aandoen. Ook werd zijn penseelvoering losser en zijn composities gedurfder. De sprookjesachtige atmosfeer en het geïdealiseerde beeld van het Oosten zijn steeds gebleven. Bauer creëerde zijn eigen droom-werkelijkheid.

De getoonde werken geven een overzicht van het werk en de ontwikkeling van Marius Bauer. Er hangen olieverfschilderijen, aquarellen, etsen en tekeningen met Oosterse taferelen tussen droom en werkelijkheid.

De tentoonstelling in het Museum Jan Heestershuis opent op zondag 29 januari 2017 en luidt daarmee het ‘Bauerjaar’ in, als eerste van een serie exposities die in den lande te zien zullen zijn om te herdenken dat Bauer 150 jaar geleden is geboren.

Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus MET AFBEELDINGEN VAN ALLE TENTOONGESTELDE WERKEN, die wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van Museum Jan HEESTER; PRIJS € 10,-.

Tentoonstelling tot 2 mei 2017. Zie elders voor meer over de tentoonstelling.

Info te vinden op www.museumjanheestershuis.nl. en op www.vriendenjanheestershuis.nl.

Couperusmuseum in Den Haag: “De Oriënt verkend. Op reis met   Louis Couperus en Marius Bauer.”

Louis Couperus en Marius Bauer ‒ twee beroemde kunstenaars, twee reizigers, twee leeftijdgenoten ‒ woonden allebei langere tijd in Den Haag, maar kwamen elkaar daar nooit tegen. Toch waren zij zielsverwanten: zij smachtten beiden naar de pracht en praal van het betoverende Oosten, de sprookjeswereld van de vertellingen van de Duizend-en-één-nacht. Louis Couperus leek wel op te schrijven wat Marius Bauer met de tekenpen op papier zette. Zij waardeerden elkaars werk, maar een ontmoeting bleef uit. Ter gelegenheid van de honderdvijftigste geboortedag van Bauer organiseert het Louis Couperus Museum in Den Haag alsnog een spannende confrontatie tussen deze twee grootmeesters van het oriëntalisme, op de tentoonstelling Een dandy in de Oriënt. Couperus en Bauer in Algerije, MET OPENING OP ZATERDAG 20 MEI 2017 EN SLUITING OP ZONDAG 8 OKTOBER 2017.

Louis Couperus (1863-1923) liet zijn debuutroman Eline Vere openen met een beroemd geworden scène, waarin een Egyptisch tableau vivant wordt opgevoerd. Ook Marius Bauer (1867-1932) hield van zulk vermakelijk tijdverdrijf: hij richtte tableaus vivants in voor zijn vrienden van de Haagse kunstenaarssociëteit Pulchri Studio.

Dat zij allebei zo verzot waren op tableaus vivants, lijkt op het eerste gezicht een triviaal detail, maar bevat in werkelijkheid de sleutel tot een dieper inzicht in wat Couperus met Bauer verbond, namelijk de behoefte om de ‘Haagse’ werkelijkheid te verruilen voor iets mooiers. Een wereld met meer verbeelding, meer palmen, meer geuren, meer goud, meer schoonheid. De schrijver en de tekenaar haalden allebei Egypte naar de Hollandse polder. Geen koeien, maar kamelen!

Marius Bauer werd al in zijn eigen tijd gezien als een formidabel kunstenaar. Naast olieverfschilderijen EN AQUARELLEN vervaardigde hij etsen en litho’s, voornamelijk met oosterse voorstellingen. Hij reisde onder meer naar India, Egypte, Turkije, Rusland en Palestina. Drie keer bezocht Bauer Algerije, de laatste twee keren in 1922 en 1923. Ook Couperus heeft in Algerije rondgereisd, maar liefst zes maanden lang in 1920-’21.

Bauer maakte in Algerije schitterende schetsen, die hij thuis verder uitwerkte. Couperus schreef over de Franse kolonie eenentwintig reisbrieven, die in het weekblad Haagsche Post (en later in boekvorm) zijn verschenen. Beiden zagen zij in Algerije veel van hun oosterse dromen terug. De tekst van Couperus kan verbluffend vaak dienen als onderschrift bij de oriëntaalse werken van Bauer, zoals op de tentoonstelling ook is te zien. Maar hoe ondergingen Couperus en Bauer de kennismaking met de ‘Arabische’ wereld in de praktijk? Niet helemaal hetzelfde, zo lijkt het…

Op de tentoonstelling volgen we de reis van de dandy Couperus aan de hand van citaten uit zijn reisbrieven, unieke reisdocumenten en oude foto’s, geflankeerd door schetsen, aquarellen en olieverfschilderijen van Marius Bauer. Hoezeer de reizen van Couperus en Bauer passen in een tijdsbeeld, wordt de bezoeker getoond door middel van reisverslagen van tijdgenoten, ansichtkaarten, sieraden en kostbare voorwerpen uit de Oriënt, uit zowel museum- als particuliere collecties.

Couperus schreef ooit in een brief aan zijn uitgever: ‘Ik ken Bauer niet: woont hij in Den Haag? Hij is een subliem artist […]. Als ik weet waar hij woont, en ik ga weer uit, zal ik hem eens opzoeken.’ Het Louis Couperus Museum brengt met deze tentoonstelling de twee grootste oosterse dromers van ons land voor de eerste maal samen.

Samenstellers tentoonstelling: José Buschman en Willemien de Vlieger-Moll

 

Bij de tentoonstelling verschijnt bij Uitgeverij Lubberhuizen te Amsterdam de catalogus Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika van José Buschman. Deze catalogus bestaat uit de geheel herziene herdruk van de Parelduiker-pocket deel 3 (2009).

Een dandy in de Oriënt bevat onder meer een toegevoegd hoofdstuk over Marius Bauer waarin zijn nog niet eerder gepubliceerde brieven uit Algerije. Zijn  olieverfschilderijen, etsen en litho’s die hij tijdens zijn reizen door Noord Afrika maakte zullen ook worden opgenomen.

De vele afbeeldingen in kleur; contemporaine foto’s, hotelbrochures en ansichtkaarten, schetsen, tezamen met de reisbrieven van Couperus, Bauer en van tijdgenoten als hun beider vriend de journalist Maurits Wagenvoort, de gereformeerde Abraham Kuyper en de travestiete Zwitserse Isabelle Eberhardt en vele anderen, een prachtig beeld van het Noord Afrika van een eeuw geleden.”

De tentoonstelling zal lopen vanaf 19 mei 2017

 

Pulchri Studio Den Haag:”Marius Bauer Verslaafd aan het Oosten

De tentoonstelling zal gehouden worden in 3 zalen in Pulchri en een overzicht geven van Bauer’s reizen aan de hand van tientallen werken afkomstig van Vrienden van de BDS. Hierbij zal onder meer  de ontwikkeling van een aantal werken wordt geïllustreerd aan de hand van de door hem vervaardigde schets, ets, aquarel en vaak gevolgd door een schilderij. 

De tentoonstelling vindt plaats tussen vrijdag 4 november en zondag 26 november 2017